Hello world!

VATTENANALYS När man upptäcker att dricksvattnet inte är som det borde vara rekommenderar vi att man gör en vattenanalys. En grundläggande vattenanalys ger svar på vad det aktuella vattnet innehåller. Utifrån analysen kan vi avgöra vad som krävs av filterutrustning. De vanligaste kontamineringarna är kalk och järn vilket kan åtgärdas med avhärdning eller jaärfilter. VANLIGA …