VATTENANALYS

Upptäck problem med vattnet i tid

Om du upptäcker att ditt dricksvatten inte är som det borde vara rekommenderar vi att du gör en vattenanalys. En grundläggande vattenanalys ger svar på vad det aktuella vattnet innehåller. Utifrån analysen kan vi sedan avgöra vad som krävs av filterutrustning. 

Gör en vattenanalys

Vi rekommenderar alltid att du startar med att göra en vattenanalys på ditt vatten för att säkerhetsställa drickskvaliteten. Därefter kan vi avgöra vilka åtgärder som behövs sättas in för just ditt vatten.

De vanligaste kontamineringarna är kalk och järn och på Gotland är det även vanligt med humus och växtrester i vattnet. Över 40% av gotländska brunnar innehåller bakterier som kräver ett UV filter för att göra vattnet tjänligt som dricksvatten. Kontakta oss så hjälper vi dig med vattenanalysen och ser till att ta fram ett filter som passar dig.