VATTENANALYS

När man upptäcker att dricksvattnet inte är som det borde vara rekommenderar vi att man gör en vattenanalys. En grundläggande vattenanalys ger svar på vad det aktuella vattnet innehåller. Utifrån analysen kan vi avgöra vad som krävs av filterutrustning. De vanligaste kontamineringarna är kalk och järn vilket kan åtgärdas med avhärdning eller jaärfilter.VANLIGA PROBLEM PÅ GOTLAND

På Gotland är det vanligt med humus i vattnet som elemineras genom luftning. Dessa tre företeelser kan idag filtreras bort med ett kombifilter eller med tre olika, specifika filter. Humus, växtrester, förekommer också vanligtvis i gotländska vatten. Ett humusfilter avhjälper denna typ av kontamination men kan även ingå i ett kombifilter om det rör sig om måttliga mängder föroreningar eller vattenvolymer. På många ställen efter kusten, men även i inlandet, finns förhöjda halter av salt i vattnet som endast kan tas bort med hjälp av ett RO filter. Omvänd osmos. Över 40% av gotländska brunnar innehåller bakterier som kräver ett UV filter för att görqa vattnet tjänligt som dricksvatten.Drivs med WordPress Inspiro WordPress-tema av WPZOOM